Cena Seminaře je 2 000 Kč + 650 Kč Přiručka ůčastníka. Příručku dostanete v digitální podobě na svůj e-mail hned po zaplacení zálohy.

Platba je možná  na účet: 2109079196/ 2700 , VS vaše telefoní čislo.   

Se závaznou přihláškou je třeba uhradit zálohu 1000 Kč, zbytek platby do zahájení semináře, nebo na prvním setkání. Záloha je nevratná, ale převoditelná na jiný termín.