Seminář PRŮVODCE 12 KATEGORIÍ - RODINNÉ LÉČENÍ je vedený certifikovamým Průvodcem podle přesného postupu Dr. Alexe Loyda, autora knih Léčebný kód a Nejvyšší princip.

  Naučíte se používat  metodu přírodního léčení, založenou na kvantové fyzice a správně používat Univerzální Léčebný kód. Ze zkušenosti vím, že podle knihy se často lidé sami praktikovat správně nenaučí a teprve ve skupince objeví krásu, sílu a jednoduchost této metody.

  Metoda je unikátní, pracuje energeticky s destrukčními buněčnými vzpomínkami, které bychom vědomě těžko objevili. Nerozebíráme problémy, pracujeme na léčení a přeprogramování buněčných vzpomínek a odstranění stresu, aniž by jsme museli znova prožívat bolestné situace. Nacítíme pouze emoci kterou máme v souvislosti s problémem a hodnotíme její stupeň před a po provedení LK.

  S ULK pracujeme ve 12 kategoriích, které jsou příčinou všech našich problémů v tomto pořadí:  Neschopnost odpouštět, dobrota, laskavost, pokora, důvěra, láska, radost, klid, trpělivost, sebekontrola a škodlivé činnosti.

Nezdravé názory se probírají napříč všemi lekcemi. 

Pro každou kategorii máme k dispozici skvělé video sympatického Dr. Alexe Loyda, kde se naladíme na danné téma.

 

Seminář má 12 lekcí a může probíhat formou 2x6 - víkendový, nebo 4x3 - lekce jsou rozděleny na 4 odpoledne, nebo večery.

U nás ve Starých Splavech měl velký úspěch seminář, kde byli všichni klienti ubytováni v pezionu. Dali jsme si odpoledne volno na procházku do lesa, nebo k Máchovu jezeru, načerpali jsme energii z naší nádherné přírody a matičky Země a pracovali jsme pak v sobotu večer. Vše záleží na domluvě a vždy se najde řešení, aby byli všichni spokojení.      Preferuji domácí rodinné prostředí, kde se všichni cítíme jako doma, což doladí třeba domácí polévka, nebo zákusek připravený s Láskou. Protože pracujeme na odstranění stresu, je důležité, aby jste se cítili dobře a dělám proto vše co je v mých silách. 

  Přijďte v pohodlném oblečení, vezměte si psací potřeby a dobrou náladu. 

Pro práci budete potřebovat Příručku účastníka, kterou dostane po zaplacení zálohy      e-mailem. Příručka  pro vás bude cenným pomocníkem už na celý život. Její cena je 650 Kč. Pokud se účastní víc členů z rodiny, stačí vám jedna. 

 
  Přínosem semináře je práce v malé skupince, kde vytvoříme láskyplný energetický prosto pro léčení a sdílení, na který se pak můžete kdykoliv napojit při svém léčení doma.

 Po absolvování semináře dostanete certifikát s podpisem Dr. Loyda.

 Jako  bonus nám pro skupinu vytvoří idividuální LK  Mira Lišková, jediný praktik LK v České a Slovenské republice.