Cena semináře je 750 Kč + 650 Kč Příručka účastníka. 

Platba je možná  na účet: 2109079196/2700, VS vaše telefonní číslo.   

Se závaznou přihláškou je třeba uhradit zálohu 650 Kč ( na objednání a zaplacení Příručky účastníka), zbytek platby do zahájení semináře, nebo na prvním setkání. Záloha je nevratná, ale převoditelná na jiný termín.