Ceník

Cena semináře je 950 Kč + 650 Kč (Příručka účastníka).

Platba je možná na účet č. 2109079196/2700, VS: vaše telefonní číslo.   

Se závaznou přihláškou je třeba uhradit zálohu 650 Kč (na objednání a zaplacení Příručky účastníka), zbytek platby do zahájení semináře nebo na prvním setkání. Záloha je nevratná, ale převoditelná na jiný termín.