Seminář Průvodce 12 kategorií - rodinné léčení

24.02.2014 21:38

       Od 1.9.2013 je v České republice otevřen certifikační seminář 12 kategorií Rodinného léčení (Family to Family) . Absolvent - průvodce ( facilitátor, zprostředkovatel)  Rodinného léčení získá oprávnění organizovat a pořádat semináře dle 12 kategorií za pomocí universálního kódu. Tento průvodce postupuje dle předem stanoveného postupu Dr. Alexe Loyda a za pomocí materiálů v českém jazyce. Na rozdíl od praktika nemá tento školitel oprávnění vést individuální konzultace a vytvářet osobní kódy.  Přínosem pro účastníky těchto seminářů je práce ve skupině, sdílení svých zkušeností s ostatními a možnost naučit se kódy správně provádět. Mentorem zprostředkovatele Rodinného léčení je Mira Lišková - www.lecebnekody.cz